Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

SUPER CYPER 500 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 500 g/l (51,6 %).

 

OPIS DZIAŁANIA:
SUPER CYPER 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

 

ZAKRES STOSOWANIA:

Pszenica ozima, pszenica jara
Mszyca zbożowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Jęczmień jary
Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (BBCH 10-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy
Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Chowacz podobnik
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu