Agro Sieć Sp. z o.o.

CSR

Agro-Sieć Sp. z o.o. realizuje swoją strategię w sposób społecznie odpowiedzialny. Wdrażanie i promowanie rozwiązań służących wspieraniu społeczności lokalnych, ochronie środowiska naturalnego, działaniu na rzecz przedsiębiorczości w Polsce, a także promowanie inicjatyw związanych z kulturą i sportem, czyli Corporate Cultural Responsibility (CCR), są wpisane w wartości i kulturę organizacyjną naszej firmy.

Na przestrzeni ostatnich lat na  pomoc mogły liczyć lokalne grupy sportowe np.: zespół tenisa stołowego LUKS CHEŁMNO,  Klub Sportowy Toruń S.A. oraz  Wrak Papa Smerf Mirotki.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklicznie wspieramy też organizację popularnej  imprezy sportowej – Ogólnopolskich Chełmińskich Biegów Ulicznych. Każdego roku Agro-Sieć aktywnie wspiera akcję Walentynki Chełmińskie oraz WOŚP.

Na uwagę zasługuje fakt, że od wielu lat uczestniczymy  w rozwoju wiedzy młodych osób zainteresowanych pracą w branży rolniczej m.in. poprzez  wsparcie organizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez placówki szkolne z regionu. Takie podejście wpisuje się w budowanie przyszłej kadry wykwalifikowanych adeptów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu według Agro-Sieci to także troska o otoczenie wewnętrzne: pracowników, ich bezpieczeństwo pracy oraz warunki pracy. Nasi pracownicy mogą liczyć na bogatą ofertę szkoleń i ciągłą poprawę warunków BHP i socjalnych. Inwestujemy także w najnowsze technologie i nowoczesne narzędzia pracy. Działamy także w kontekście profesjonalizacji rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizując działania biznesowe, pamiętamy o naszym najbliższym otoczeniu – wspieramy inicjatywy lokalne, jak również osoby, które potrzebują pomocy. Zmiana przyzwyczajeń, używanie ekologicznych kubków do picia, recykling i wiele innych – te drobne rzeczy sprawiają, że świat wokół nas zmienia się na lepsze! Duże znaczenie ma dla nas troska o środowisko naturalne, która przejawia się w wielu inicjatywach. Oto niektóre z nich:

  • edukowanie klientów na temat właściwego stosowania środków ochrony roślin i nawozów,
  • organizowanie spotkań i konferencji dotyczących zrównoważonego rolnictwa oraz gospodarowania wodą w warunkach suszy,
  • wprowadzenie do oferty serii biodegradowalnych nawozów dolistnych marki Agrochelat AminoWera,
  • dystrybucja produktów mikrobiologicznych, które są przyjazne dla upraw, użytkowników i planety – Fundamental i Biokurator,
  • webinary i szkolenia online dla pracowników i klientów dotyczące wdrażania koncepcji Zielonego Ładu w polskim rolnictwie,
  • poszukiwanie oszczędności w zakresie ograniczania zużycia wody i prądu (promowanie i montaż fotowoltaiki w centrali firmy),nasi Pracownicy zbierają plastikowe zakrętki i makulaturę,
  • wewnętrzne kampanie charytatywnych (np.: ,,Wkręć się w pomaganie z Agro-Siecią!”- zbiórka plastikowych nakrętek dla podopiecznych Fundacji Daj Szansę),
  • udział w imprezach i wydarzeniach o charakterze ekologicznym.

 

 

Z nami osiągniesz więcej!