Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

FLEXITY 300 SC


ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
Metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 300 g w 1 litrze środka (25,51 %)

OPIS DZIAŁANIA:
Flexity 300 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym.

 

STOSOWANIE ŚRODKA:
Pszenica ozima
– mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania środka: Od pełni fazy krzewienia (BBCH 22) do początku fazy kłoszenia (BBCH 50) pszenicy, z chwilą pojawienia się pierwszych objawów porażenia liści lub kłosów przez tego patogena.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu