Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

MAGNELLO 350 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,9%)
Tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,8%)

 

OPIS DZIAŁANIA:
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego, rzepaku jarego, rzepiku ozimego, gorczycy sarepskiej, gorczycy białej i gorczycy czarnej przed chorobami grzybowymi, jak również do zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną.

 

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy

  • Sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania:
Stosowanie jesienią: środek stosować od stadium 4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14-18).

Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Stosowanie wiosną: środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59).

Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (po jednym na jesień i wiosnę).
Odstęp między zabiegami: 90 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH:
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Rzepak jary, rzepak ozimy

  • Sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania:
Środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Gorczyca sarepska, gorczyca biała, gorczyca

  • Czarna, sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do początku kwitnienia gorczycy (BBCH 31-59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu