Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

GRAND PLUS

ZASTOSOWANIE GRAND PLUS POWODUJE:

  • Równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni
  • Polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych na lekko zbryloną glebę
  • Szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

REKOMENDOWANA DAWKA:

Należy stosować 0,2 do 0,3 l na hektar w standardowo przyjętych ilościach cieczy roboczej. Wyższą dawkę stosować na glebach lekkich, łatwo przepuszczalnych, gdzie ryzyko wymywania jest większe.

ZAWARTOŚĆ:

  • Wysokiej jakości olej parafinowy
  • Emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu
  • Glikol etylenowy
  • Polisorbat w postaci blokowego kopolimeru