Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

ELUMIS 105 OD

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

  • mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 75 g/l (7,73%),
  • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 30 g/l (3,09 %).

 

OPIS DZIAŁANIA:

ELUMIS 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. ELUMIS 105 OD zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne.
Mezotrion, który głównie działa na jednoroczne chwasty jedno-i dwuliścienne i jest pobierany przez liście jak również przez łodygi i korzenie chwastów. W klasyfikacji HRAC należy do grupy F2, czyli jest inhibitorem biosyntezy karotenoidów doprowadzając do zaniku ich wytwarzania, powodując tym samym zanik chlorofilu. Typowym charakterystycznym objawem dla takiego mechanizmu działania widocznym na roślinach zwalczanych jest całkowite ich bielenie.
Nikosulfuron należy do grupy herbicydów sulfonylomocznikowych. Jest selektywną substancją o działaniu układowym szybko przemieszczającą się w roślinie. Głównie jest pobierany przez liście hamując ich wzrost i rozwój. Według klasyfikacji HRAC nikosufluron należy do grupy B jako Inhibitor biosyntezy aminokwasów (inhibitor funkcjonowania syntazy acetolaktanowej).

Charakterystycznymi objawami po zastosowaniu środka są:
– bielenie roślin,
– zahamowanie wzrostu, zwłaszcza merystemów korzeniowych, które obserwuje się już w kilka godzin po zastosowaniu,
– podłużne chlorozy liści – różowe bądź czerwone zabarwienie nerwów,
– obumieranie tkanek w okolicy merystemów i w efekcie zamieranie całych roślin; objawy widoczne są dopiero po kilkunastu dniach (czasami w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych
po 3 tygodniach).

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Chwasty wrażliwe:

– chwasty dwuliścienne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny (w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity (w dawce 1,5 l/ha), rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
– chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)

Chwasty średniowrażliwe:

– rdest powojowaty, ostrożeń
polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), rumianek
pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha)

 

STOSOWANIE ŚRODKA:
Kukurydza:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ ha – 1,5 l/ha
Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny uprawnej, BBCH 12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
W zwalczaniu perzu właściwego, ostrożenia polnego (kiełkującego z nasion oraz części nadziemnych odrastających z korzeni), jak też w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów stosować wyższą z zalecanych dawek. Zwalczanie perzu wykonać, gdy większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (4-7 liści).

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.