Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

ZAKsan® ( Kędzierzyńska Saletra Amonowa)

ZAKsan® ( Kędzierzyńska Saletra Amonowa) -nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego.

Granulki wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: około 0,96 kg/dm3. ZAKsan® to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 16,0% i 16,0% w formie azotanowej.

Korzyści zastosowania:

ZAKsan® zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy.

Azot amonowy:

  • nie ulega wymywaniu z gleby,
  • jest wolno pobierany przez rośliny,
  • wpływa na dobre ukorzenienie roślin,
  • wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.

Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że ZAKsan® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to najbardziej uniwersalny i efektywny nawóz azotowy.

Pakowanie i transport:

ZAKsan® pakuje się do:

  • opakowań typu big-bag 500-1000 kg,
  • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.