Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

Saletrzak 27 Standard Plus

Saletrzak 27 Standard Plus -nawóz granulowany o zabarwieniu ceglasto pomarańczowym. Granule o wymiarach 0,6 ÷ 4 mm stanowią nie mniej niż 94% masy. Zawiera 27% azotu całkowitego (w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej), 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, 4% magnezu całkowitego w przeliczeniu na MgO oraz dodatkowo max 0,3 ÷ 0,5% żelaza w postaci siarczanu żelaza.

Nowy nawóz w stosunku do obecnie produkowanego Saletrzaku 27 standard posiada większą wytrzymałość granul i zwiększoną odporność na wysokie temperatury otoczenia. Ograniczone zostało jego zbrylanie w czasie przechowywania. Dodatek żelaza – ważnego mikroelementu – jest dodatkowym plusem oferowanego nawozu.

 

Korzyści zastosowania:

Saletrzak 27 standard plus zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany.

Azot amonowy:

  • -nie ulega wymywaniu z gleby,
  • -jest wolno pobierany przez rośliny,
  • -wpływa na dobre ukorzenienie roślin,
  • -wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.

 

Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, gdy rośliny są płytko ukorzenione, bardzo dobrze reagują na dodatek wapnia i magnezu. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej, w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno-glebowych Saletrzak 27 standard plus jest uniwersalnym nawozem azotowym.