Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

Wapno Kujawit

 

Kujawit charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wapnia (45-53% CaO). Polecany szczególnie na gleby lekkie i średnie. Dla uzyskania szybkich efektów polecamy stosowanie Kujawitu Premium, wapna nawozowego odmiany 04, o bardzo drobnym uziarnieniu (99% < 0,125 mm)
Kujawit jest szczególnie efektywny na glebach lekkich i średnich, dzięki wysokiej zawartości wapnia sprawdza się na glebach zwięzłych.

Korzyści ze stosowania wapnia:

  • Wapnowanie eliminuje toksyczny glin w glebie. Na jego obecność najsilniej reagują rośliny wrażliwe, np. jęczmień. Obecność glinu powoduje: słabe ukorzenienie się roślin, słabe krzewienie, żółknięcie i zasychanie dolnych liści.
  • Wapnowanie wpływa na wzmożoną aktywność biologiczną gleby; pH powyżej 6,0-6,5 sprzyja procesom uwalniania składników mineralnych z resztek roślinnych i nawozów naturalnych, a także zwiększa aktywności mikroorganizmów utleniających azot amonowy.
  • Wysoki poziom wapnia wspomaga budowę silnego systemu korzeniowego rośliny, czemu sprzyja dostateczna ilość kationów wapnia i wzrost dostępności fosforu, który stymuluje wzrost korzeni w głąb profilu glebowego.