Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

POLIFOSKA®8

klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale.

POLIFOSKA® 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Korzyści zastosowania:

Azot w formie amonowej wolniej pobierany przez rośliny decyduje o ich harmonijnym wzroście i rozwoju, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie.

Taki skład chemiczny Polifoski ® 8 powoduje:

  • dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego,
  • zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność, odporność na susze,
  • wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie roślin oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

 

Pakowanie i transport

Polifoska® 8 jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.