Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

SALMAG®

SALMAG® -nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego w zależności od barwy wypełniacza. Wielkości granul o wymiarach 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu.

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 g/cm3. Salmag® to mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Nawóz zawiera 27,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie azotanowej. Zawiera także 3,0% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4,0% magnezu całkowitego (MgO).

Korzyści zastosowania:

Salmag® zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy.

Azot amonowy:

  • nie ulega wymywaniu z gleby,
  • jest wolno pobierany przez rośliny,
  • wpływa na dobre ukorzenienie roślin,
  • wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.
  • zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost.

 

Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że Salmag® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

 

Pakowanie i transport:

Nawóz pakuje się do:

  • worków polietylenowych wentylowych po 50±0,5 kg,
  • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.