Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

TAZER 250 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81 %)

 

OPIS DZIAŁANIA:
TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 – 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Kukurydza
Żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Ziemniak
Alternarioza
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Rizoktonioza ziemniaka
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego na sadzarce.
Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go ziemię.

Fasola
Antraknoza fasoli
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Kalafior, brokuł
Czerń krzyżowych
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu