Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

SOLIGOR 425 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 53 g/l (5,42 %)
Spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 224 g/l (22,90 %)
Tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 148 g/l (15,13 %)

 

OPIS DZIAŁANIA:
SOLIGOR 425 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych.

 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów

Pszenica jara
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1 l/ha

Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Pszenżyto jare
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów                                                                                                                                                    Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa,mrynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza źdźbłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6- 0,8 l/ha

Żyto
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6- 0,8 l/ha

 

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

  • pszenica, pszenżyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59),
  • jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51),
  • żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51

 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu