Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

Polifoska 5

Klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale.

POLIFOSKA® 5 zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 15% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 13% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA:

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest równomiernie pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie.

Taki skład chemiczny Polifoskę® 5 wpływa na:

  • dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego,
  • zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność,
  • odporność na susze,
  • wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

 

PAKOWANIE I TRANSPORT:

Polifoska® 5 jest pakowana pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.