Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

HOLIST AGRO PK 15-30

   

 

Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Zwiększona zawartość potasu K wpływa na większą odporność roślin na suszę, podnosi produktywne wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą, podnosi naturalną odporność roślin na choroby, szkodniki i uszkodzenia mrozowe.

Korzyści zastosowania:

Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.

Zastosowanie przedsiewnie wpływa na:

 • wzmacnia odporność roślin na niedobory wody, choroby, przymrozki, mrozy, wyleganie zbóż.
 • zwiększa aktywność biologiczną gleby, powodując prawidłowe ukorzenienie i krzewienie roślin.
 • poprawia wierność plonowania, zapewnia prawidłowy, równomierny rozwój i dojrzewanie roślin.
 • zwiększa efektywność nawożenia azotem zapobiegając jednocześnie ujemnym skutkom ewentualnego przeazotowania – ogranicza akumulacji azotanów
 • skraca okres wegetacji i powoduje bardziej wyrównane dojrzewanie łanu
 • zapewnia lepsze wypełnienie nasion i poprawia ich zdolność do kiełkowania, poprawia wartości biologiczną i technologiczną plonów.

 

Potas zawarty w nawozie pochodzący z soli potasowej wpływa na:

 • zwiększa krzewienie roślin i pobudza do wytwarzania nowych łodyg,
 • zwiększa odporność roślin na suszę, zapobiega spadkom plonu w pochmurne i chłodne lato,
 • bierze bezpośredni udział w gospodarce azotowej w roślinie,
 • podnosi produktywne wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą.
 • wpływa na kształtowanie tkanki mechanicznej, co podnosi zdolności przechowalnicze produktów (np. zboża).
 • podnosi naturalną odporność roślin na choroby, szkodniki i mróz oraz ogranicza wyleganie roślin.
 • Holist® agro PK 15-30 zawiera przyswajalne formy składników, przez co wpływa na bardzo dobre zaopatrzenie roślin w fosfor, potas, wapń i siarkę.