Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

Suprofos 3-10-25

suprofos

TYP: NPK (Ca, S) 3:10:25 (2:15), zawierający fosforyt miękki

  • nawóz o uniwersalnym działaniu
  • przeznaczony głównie na gleby o niskiej zawartości fosforu i potasu
  • zapewnia wysoki i jakościowo dobry plon uprawianych roślin

 

Składniki, % (m/m):
azot całkowity (N) w formie amonowej – 3,0 % pięciotlenek fosforu (P2 O 5): – rozpuszczalny w kwasach mineralnych – 10,0 % – rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie – 5,5 % – rozpuszczalny w wodzie – min. 2,5 % – rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych – 4,5 % tlenek potasu (K 2O) rozpuszczalny w wodzie – 25,0 % tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie – min. 2,0 % trójtlenek siarki (SO 3) całkowity – min. 15,0 % – w tym rozpuszczalny w wodzie – min. 6,0 %

Przeznaczenie i zasady stosowania:
Uniwersalny nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do stosowania na wszystkich typach gleb pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie wymagające dobrego zaopatrzenia w potas. Po rozsianiu zaleca się wymieszać nawóz z glebą na głębokość 10–15 cm