Agro Sieć Sp. z o.o.

STIFF 250 EC

 

STIFF 250 EC jest to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli.

 

ZAKRES STOSOWANIA:

Pszenica ozima

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).

Jęczmień ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 37-39).

Pszenżyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka (BBCH 31-32).

Jęczmień jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka (BBCH 31-32).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.