Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

TEZOSAR 500 SC

tezosar_500_sc
 

TEZOSAR 500 SC – herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście, powoduje zakłócenia w procesie fotosyntezy, wywołując w pierwszej kolejności chlorozy liści
widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 4 liści. Środek ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej.

Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12–16). Środek wykazuje najlepsze działanie przy zastosowaniu do fazy 4 liści kukurydzy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 

Etykieta produktu