Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

ONYX EXTRA

onyx_extra_5L
ONYX EXTRA – herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej(OD) do rozcieńczania z wodą.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Pirydat zaliczany jest do inhibitorów procesu fotosyntezy w fotosystemie II. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach rośliny. Mezotrion zaliczany jest inhibitorów biosyntezy karotenoidów, w następstwie czego powoduje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek najskuteczniej działa na chwasty w fazie 4-tego liścia (BBCH 14).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
a) Zabieg jednorazowy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Zabieg wykonywać, gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze.
lub
b) Zabieg w dawkach dzielonych
Pierwszy zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha,
Drugi zabieg
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,5 l/ha
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Zabieg wykonywać, gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 – w przypadku zastosowania w systemie dawek dzielonych)
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy, w której zastosowana środek:
a) Na jesieni
– bez konieczności przeprowadzenia orki można bezpiecznie siać zboża oraz trawę;
– po wykonaniu orki na głębokość do 20 cm można uprawiać groch.
Rzepak można uprawiać po upływie minimum 4 miesięcy od terminu zastosowania środka oraz konieczności wykonania orki na głębokość do 20 cm.
b) Na wiosnę
– bez konieczności przeprowadzenia orki można bezpiecznie uprawiać: kukurydzę, kukurydzę cukrową, zboża, trawy, rzepak, groch i fasolę;
– po wykonaniu orki na głębokość do 20 cm można uprawiać: kapustę, ogórek, marchew, sałatę, cebulę.

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu