Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

ŁUCZNIK

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

diflufenikan (zwiazek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,20%)
flufenacet (zwiazek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,41%)

OPIS DZIAŁANIA:

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1, a substancja czynna flufenacet do grupy K3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym mechanizmie działania. Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu. Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i części pod liścieniami kiełkujących chwastów. Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie.
Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Zastosowanie środka przed wchodami zbóż:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, wyczyniec polny.

Zastosowanie środka po wschodach zbóż: 
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż jarych.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu