Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

BAZOKA 750 WG

Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd selektywny o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie przez liście, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie.Zawiera substancję czynną należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS).
W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów odgałęzionych co prowadzi do inhibicji biosyntezy białek. Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak zimna czy sucha pogoda może obniżać skuteczność działania środka .
Środek stosować we wczesnych fazach wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik pospolity
Chwasty średnio-wrażliwe: jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna,
Chwasty średnio odporne: fiołek polny

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha
Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20-39).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
W przypadku dużej gęstości występowania chwastów lub w późniejszych fazach rozwojowych użyć cieczy użytkowej 400 litrowej na hektar.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą w ¾ części i uruchomić mieszanie. Wprowadzić konieczną ilość środka bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza. Uzupełnić wodą ciągle mieszając aż do momentu zakończenia opryskiwania. Dla uniknięcia ewentualnych szkód w kolejnych uprawach do poddania zabiegom, bezpośrednio po jego zastosowaniu dokładnie umyć aparaturę nakładającą przy użyciu odpowiedniego produktu czyszczącego dla herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika.
Zła praktyka podczas mycia lub użycie niewystarczającej objętości wody w trakcie procesu płukania może spowodować, że nie zostaną odpowiednio usunięte resztki tego produktu, a tym
samym użycie aparatury nakładającej w tych warunkach może pociągnąć za sobą szkody poprzez poddawania zabiegom upraw innych od zbóż.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu