Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

ULYSSES 430 SC

Ulysses_450_sc
ULYSSES 430 SC – fungicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

 

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Rzepak ozimy
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących
terminach:

Termin stosowania: jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej.

Termin stosowania: wiosną w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: wiosną od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69)
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica ozima
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39).
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61)
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 29-32)
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61)
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu