Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

Azoxone 250 SC

Azoxone 250 SC – Ochrona na najwyższym poziomie

 

 

AZOXONE 250 SC – fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne.

Substancja czynna azoksystrobina należy do grupy 11 wg FRAC.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych, opryskiwaczy ręcznych oraz sprzętem montowanym na sadzarce.

 

Pszenica ozima, pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Pszenżyto ozime

septorioza plew, rdza brunatna

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Żyto ozime

rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Ziemniak

rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np. w wyniku częstej uprawy ziemniaków na danym polu.

Termin stosowania: środek stosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw (BBCH 00), używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.

Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

alternarioza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją) (BBCH 51-85).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4  

 

Cebula, czosnek, szalotka

mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tych uprawach).

 

Fasola szparagowa

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Zalecana ilość wody: 150-800 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tych uprawach).

 

Groch na zielone nasiona

askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tych uprawach).

 

Marchew

alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

 

Sałata (w uprawie polowej)

mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tych uprawach).

 

Pomidor (w uprawie polowej)

zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400-1200 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tych uprawach).

Uwaga:

Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

 

Por

rdza pora, alternarioza pora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tych uprawach).

 

Seler korzeniowy

septorioza selera

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Papryka (w uprawie szklarniowej)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 16-89).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

 

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 40-150 l/1000 m2

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 2

 

Sałata (w uprawie szklarniowej i pod osłonami)

szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana dawka cieczy użytkowej: 30-120 l/1000 m2

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 2

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 

Azoxone 250 SC – etykieta produktu