Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

AVENGER 240 SL

AVENGER 240 SL – Precyzyjna regulacja rzepaku ozimego.

 


OPIS DZIAŁANIA:

Regulator wzrostu i rozwoju roślin oraz fungicyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek zawiera dwie substancje czynne:
– chlorek mepikwatu, który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) tuż nad ziemią. Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym;
– metkonazol, który zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo pełni funkcję regulatora wzrostu.
Obie substancje działają plonotwórczo zwiększając pozyskiwaną masę nasion rzepaku.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3.

STOSOWANIE ŚRODKA:

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

Jesień
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4-6 liści (BBCH 14 – 16).
Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie poprawia zimotrwałość roślin rzepaku i zwiększa plon nasion.

Wiosna
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku na początku fazy wydłużania się pędu głównego (BBCH 32 – 35).
Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany.
Zabieg wykonany wiosną wpływa na zmianę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu nasion.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Avenger 240 SL – etykieta produktu