Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

Bi calc +

Bi calc+ to  naturalny nawóz wapniowo – węglanowy z dodatkiem bakterii z rodzaju Bacillus sp. Wapno granulowane bi calc + jest produktem nowoczesnym, kompleksowym i przeznaczonym do stosowania we wszystkich rodzajach upraw, gdzie poprzez regulację poziomu pH gleby w optymalny sposób uruchamia zalegające w glebie mineralne składniki nawozowe (takie jak fosfor, potas, magnez, sód, miedź, cynk, mangan czy żelazo). Dostarcza ponadto niezbędnych substancji stymulujących mikrobiologiczne środowisko gleby (substancje ułatwiające namnażanie mikroorganizmów).

Zastosowano tu w 100% reaktywną formę wapnia węglanowego pochodzącego z pokładów Jurajskich o wysokiej zawartości 98% CaCO3, która bardzo szybko reguluje odczyn gleby zapewniając optymalne warunki do maksymalnego pobierania przez roślinę pierwiastków nawozowych z gleby. W nawozie bi calc + zastosowano specjalny proces produkcji, zapewniający wysoką przeżywalność dodawanych do nawozu pożytecznych mikroorganizmów z rodzaju Bacillus sp . (koncentracja 200×106 JTK w każdym gramie nawozu) zapewniając unikatowość i innowacyjność produktu.

Wapno bi calc + jest wprowadzane do obrotu na podstawie rejestracji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr: 580/19 i jest dopuszczone przez IUNG do stosowania w rolnictwie ekologicznym nr: NE/503/2019.

Zalety stosowania:

  • Działa szybko i długofalowo, nie ulega szybkiemu wypłukiwaniu
  • Poprawia odczyn gleby, jej właściwości sorpcyjne
  • Uruchamia uwstecznione i zalegające w glebie składniki pokarmowe i udostępnia je roślinom
  • Reguluje właściwości buforowe gleby
  • Optymalizuje i wzbogaca życie biologiczne gleby i poprawia jej stan fitosanitarny
  • Hamuje procesy gnilne i poprawia procesy rozkładu resztek organicznych
  • Przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych u roślin
  • Wspomaga wzrost, wigor i zapewnia zdrowotność roślin
  • Wpływa na wyższy i lepszy jakościowo plon
  • Zapobiega skutkom suszy

Wapno bi calc + podlega dofinansowaniu  w ramach programu: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska.