Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

RSM® ( 28% , 30%, 32%)

 

Opis produktu

RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania

 

Przeznaczenie i stosowanie

 • Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.

 • Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.

 • Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

RSM® może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

 

 

Korzyści zastosowania

 • Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.

 • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.

 • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.

 • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

 • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.

 • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.

 • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.

 • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

 

Pakowanie i transport

RSM® pakowany jest do:

 • cystern lub autocystern,

 • pojemników z tworzyw sztucznych,

 • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

 

Przechowywanie

RSM® przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania. Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących.