Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

Kukurydza CHARLOTTA

Hodowca: Maisadour Semences

Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz

FAO: 250

Charlottka wśród kiszonek!

Charlotta to odmiana o wysokim potencjale plonowania, charakteryzująca się również wybitną wartością żywieniową uzyskanego plonu. Bardzo cenną cechą z agronomicznego punktu widzenia jest stabilność łodyg i w efekcie odporność na wyleganie. Odmiana ta charakteryzuje się intensywnym rozwojem początkowym i doskonałym efektem “zielonego liścia”.

Kluczowe cechy agronomiczne:

  • intensywny rozwój masy wegetatywnej i dorodne, dobrze wypełnione kolby są gwarancją uzyskania wysokiego i wartościowego plonu;
  • toleruje stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną oraz przedłużające się okresy chłodów podczas początkowego rozwoju;
  • odmiana elastyczna pod względem terminu zbioru;
  • efekt zieloności łodyg i liści w fazie dojrzewania pozwala na intensywniejszą akumulacją składników pokarmowych w ziarnie oraz łatwiejsze zakiszanie;
  • doskonała zdrowotność, w szczególności tolerancja na fuzariozy;
  • wysoka zawartość bielma szklistego w ziarnie zapewnia stopniowe uwalnianie energii, co zwiększa ich wartość żywieniową;

Warto wiedzieć:

Mieszaniec pojedynczy

Ziarno typu flint

Wszystkie rodzaje gleb

Obsada: 85-98 tys. szt/ha

Ciekawostki:

Liczba rzędów: 14-16

Liczba ziaren w rzędzie: 32-34

MTZ: 270-280 g