Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

KINGSLEY 750 SG

 

KINGSLEY 750 SG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci rozpuszczalnych w wodzie granul do sporządzania roztworu wodnego (SG).

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania.
Dikamba zaliczana jest do herbicydów z grupy regulatorów wzrostu (zwaną również sztucznymi auksynami) zawierającą substancje czynne będące inhibitorami wzrostu i rozwoju. Pobierana przez liście i korzenie roślin.
Nikosulfuron jest substancją czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Wnika do rośliny przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie ok. 2-8 liści i mają nie więcej niż 10-40 cm wysokości (BBCH 12-18).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Środek Kingsley 750 SG należy stosować wyłącznie z dodatkiem adiuwanta. Dobór rodzaju adiuwanta i jego dawek należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. Zastosowanie środka bez dodatku adiuwanta skutkuje obniżeniem skuteczności zabiegu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu