Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

HALVETIC

halvetic środek ochrony roślin
 

OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu – syntazy 5-enolopirogronianoszikimowo-3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.
Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2 – 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

DAWKOWANIE

Kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha

Sady jabłoniowe i gruszowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu