Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

DANEVA 100 SC

 

DANEVA 100 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

 

STOSOWANIE ŚRODKA:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę

1. Zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75-1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12 – 18), najlepiej gdy kukurydza ma 4-5 liści (BBCH 14 – 15).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
lub
2. System dawek dzielonych
a) I zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-5 liści kukurydzy (BBCH 12-15).
b) II zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: środek stosować w fazie 5-8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w dawce dzielonej w sezonie wegetacyjnym: 2

Uwaga:
w celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej zaleca się stosować maksymalną dawkę środka Daneva 100 SC, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2-4 liści chwastu. Wyższa dawka zalecana jest także w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu