Agro Sieć Sp. z o.o.

ROYALTY

royalty_fungicyd
ROYALTY – fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

 

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy gdy pojedyncze pąki kwiatowe (na pędzie głównym) są widoczne, ale nadal zamknięte do końca fazy kwitnienia w fazach (BBCH 55-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu