Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

IMBREX XE

imbrex_xe_basf
IMBREX XE – fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

 

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień jary
plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazywidocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pszenżyto ozime
Rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy
widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Żyto ozime
Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Etykieta produktu