Agro Sieć Sp. z o.o.

Zadbaj o krowy w czasie upałów

W ostatnim czasie mamy okazję doświadczać bardzo wysokich temperatur, co w znacznym stopniu wpływa na żywienie krów

Podczas upałów krowy mają mniejszy apetyt, przez co nie dostarczają wystarczającej ilości składników mineralnych. Przekłada się to na zdrowotność zwierząt w tym okresie. Ważne jest, aby zminimalizować skutki wysokich temperatur, a tym samym możliwość przegrzania organizmu zwierzęcia.

 

 

 

Należy zadbać o zwiększenie w dawce żywieniowej pasz treściwych oraz kiszonki z kukurydzy, na rzecz zmniejszenia udziału pasz włóknistych, które podczas procesu trawienia powodują zwiększenie ciepłoty ciała zwierząt. Aby temu zapobiec, można rozważyć zastosowanie tłuszczu chronionego. Jednak należy stosować go z rozwagą, ponieważ może on zaburzać fermentację żwacza i jest stosunkowo drogi w zakupie.

 

Kolejnym składnikiem, który należy ograniczyć w okresie wysokich temperatur, jest białko. Powodem konieczności racjonalnego korzystania z białka, jest koszt energetyczny związany z jego trawieniem oraz usuwaniem amoniaku z organizmu. Skutkuje to zmniejszoną wydajnością mleczną.

 

Latem ważne jest, aby zadawana pasza była uzupełniona o potas, którego zawartość powinna być wyższa niż w innych porach roku. Z tego powodu warto zaopatrzyć się w lizawki zawierające potas oraz wzbogacone o magnez. Jest on niezbędny do prawidłowego przyswajania i rozkładania potasu w organizmie krowy.

 

Należy też zadbać, aby TMR, którym karmimy zwierzęta nie był zbyt suchy. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności pasz na stole paszowym, pamiętajmy o polewaniu ich wodą nawet kilkakrotnie w ciągu dnia.

 

Na koniec należy przypomnieć o fundamentalnym obowiązku zapewnienia dostępu do wody! W upalne dni wszystkie organizmy żywe przejawiają zwiększoną chęć spożywania wody, co potwierdza konieczność dostępu krów do wody. Najlepiej, aby taki dostęp był praktycznie nieograniczony, zarówno dla krów, jak i dla wszystkich zwierząt znajdujących się w gospodarstwie.

Z nami osiągniesz więcej!