Agro Sieć Sp. z o.o.

Wyreguluj rzepak przed zimą

Niewątpliwie regulatory wzrostu są skutecznym narzędziem, które pozwala uzyskać roślinom rzepaku właściwy pokrój i przygotować je do prawidłowego przezimowania.

Należy pamiętać, że plon nasion rzepaku ozimego kształtowany jest już jesienią – wysokie i satysfakcjonujące plony mogą zagwarantować tylko rośliny, które już przed zimowym spoczynkiem wykształciły rozbudowany i silny korzeń palowy, grubą szyjkę korzeniową i mocną rozetę.

 

Skuteczne metody regulacji wzrostu rzepaku

Niewątpliwie regulatory wzrostu są skutecznym narzędziem, które pozwala uzyskać roślinom rzepaku właściwy pokrój i przygotować je do prawidłowego przezimowania. Pierwszy zabieg powinien być bezwzględnie wykonany w fazie 4 liści (w okolicach 15-25 września). W celu określenia terminu drugiego zabiegu należy regularnie kontrolować plantację i obserwować tempo wydłużania stożka wzrostu (zazwyczaj jest to faza 6-7 liści).

Jest to o tyle ważne, że triazole zapewniają również ochronę fungicydową – a w związku z coraz dłuższym okresem jesiennej wegetacji możliwości infekcyjne chorób grzybowych również trwają zdecydowanie dłużej.

 

magnello-rzepak
 

Nawet jeśli plantacja rzepaku z różnych względów nie wymaga drugiego zabiegu regulacji wzrostu (mało zasobne stanowisko/zbyt niskie nawożenie) to nie oznacza, że powinniśmy zaniechać ochrony przed chorobami. Magnello 350 EC + AquaFol 7C. Tebukonazol i difenokonazol charakteryzują się bardzo dobrym efektem fungicydowym, co jest szczególnie istotne w warunkach złego płodozmianu (rzepak częściej niż co 4 lata) oraz wydłużającej się jesieni.

 

AquaFol 7C zawiera w sobie m.in. syntetyczny lateks, kwasy karboksylowe, aminokwasy i lignosacharydy powodujące, że substancja regulatora wzrostu jest szybciej wchłaniana do rośliny i dłużej utrzymywana w komórce roślinnej. AquaFol 7C podtrzymuje również aktywność tebukonazolu w niższych temperaturach.

 

Drugie rekomendowane przez nas rozwiązanie, czyli Ulysses 430 SC + Caryx 240 SL zalecane jest przede wszystkim na plantacje prowadzone jesienią bardzo intensywnie (wysokie nawożenie azotem), mających tendencje do nadmiernego i intensywnego rozwoju, wcześnie lub zbyt gęsto sianych. W przypadku wykonywania jesienią dwóch zabiegów regulacji wzrostu dobrym rozwiązaniem jest aplikacja kombinacji Ulysses 430 SC + Caryx 240 SL w fazie 4 liści właściwych, a w drugim zabiegu Magnello 350 EC.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Autor: dr Mateusz Sokólski Specjalista ds. Rozwoju Agrotechniki w Agro-Sieci Sp. z o.o.

 

 

Z nami osiągniesz więcej!