Agro Sieć Sp. z o.o.

Skuteczna ochrona herbicydowa kukurydzy – gwarancja wysokich plonów!

Wśród wielu rolników panuje przekonanie, że ochrona herbicydowa kukurydzy to prosta sprawa. Rzeczywiście, jeśli chodzi o końcowy efekt eliminacji chwastów, przy obecnym doborze herbicydów jest on stosunkowo łatwy do osiągnięcia. Jednak, aby myśleć o wysokich plonach należy pamiętać i uwzględnić kilka ważnych faktów.

Kukurydza uprawiana jest w szerokich rzędach i przy stosunkowo małej obsadzie roślin. Dodatkowo, przy tendencji do coraz wcześniejszego siewu – wschodzi bardzo wolno i wykazuje słabe tempo wzrostu do fazy 8 liści, czyli momentu kiedy zaczyna zacieniać glebę. Sprzyja to bardzo dużej konkurencji chwastów w początkowych fazach rozwoju. Zarówno liczne badania naukowe, jak i praktyka rolnicza potwierdzają, że uprawy kukurydzy powinny być jak najwcześniej wolne od chwastów. Najlepiej już od momentu siewu.
Kukurydza rosnąca w obecności chwastów, po osiągnięciu fazy 3 – 4 liści, bezpowrotnie traci możliwość swojego genetycznego potencjału plonowania.

Doskonałym narzędziem do eliminacji chwastów przed wschodami rośliny uprawnej lub we wczesnych fazach rozwojowych jest herbicyd Camix 560 SE. Jest również idealnym komponentem do tworzenia mieszaniny zbiornikowej z preparatami zawierającymi nikosulfuron. Dzięki zawartym w nim substancjom aktywnym uzyskujemy bardzo długi efekt eliminacji chwastów.
Jeśli jednak ze względów pogodowych, organizacyjnych lub z powodu występowania na plantacji chwastów wieloletnich musimy stosować herbicyd w późniejszych fazach rozwojowych
– Doradcy Agro-Sieć Sp. z o.o. polecają Elumis 105 OD. Dzięki bardzo dobrej formulacji gwarantuje on wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów przy jednoczesnym braku fitotoksyczności w stosunku do roślin kukurydzy.

Jak zawsze jednak podstawą wyboru odpowiedniego systemu ochrony jest znajomość zachwaszczenia oraz analiza bieżących warunków pogodowych, w czym zawsze gotowi są pomóc Specjaliści Agro-Sieć Sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Autor: Mariusz Wypij, Dyrektor Rozwoju Agrotechniki w Agro-Sieć Sp. z o.o.

 

Poznaj Skuteczny program ochrony herbicydowej kukurydzy – Skuteczna Tarcza Herbicydowa! 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Handlowymi!

Z nami osiągniesz więcej!