Agro Sieć Sp. z o.o.

Okiem eksperta – aktualna sytuacja na plantacjach zbóż ozimych

           Wciąż trwają siewy zbóż ozimych. Pierwszym zabiegiem, który powinien zostać wykonany jest ograniczenie konkurencji ze strony chwastów. Do tego celu polecamy herbicyd Łucznik, który można stosować już od najwcześniejszych faz rozwojowych zbóż ozimych. Zawarte w nim substancje skutecznie zwalczają najuciążliwsze chwasty m.in. miotłę zbożową, wyczyńca polnego, fiołka polnego, przytulię czepną, mak polny, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetaczniki i wiele innych. Należy podkreślić, że flufenacet zawarty w herbicydzie Łucznik skutecznie ogranicza chwasty jednoliścienne uodpornione na substancje aktywne z grupy sulfonylomoczników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Na wcześnie zasianych plantacjach zaobserwowane są już naloty mszyc. Szkodniki te oprócz osłabienia kondycji roślin i zaburzeń fizjologicznych mogą być wektorami chorób wirusowych, w tym najgroźniejszej – wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) występującej na wszystkich zbożach (najczęściej jednak w uprawie pszenicy i jęczmienia). Do zwalczania mszyc stosowane są głównie insektycydy oparte na pyretroidach.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 

Autor: Mateusz Sokólski, Specjalista ds. Rozwoju Agrotechniki w Agro-Sieć Sp. z o.o.              

Z nami osiągniesz więcej!