Agro Sieć Sp. z o.o.

Nalot chowaczy na plantacje rzepaku ozimego

Wysokie temperatury i wiosenna aura w ciągu ostatnich dni, spowodowały pojawienie się pierwszych chowaczy, w przeważającej ilości brukwiaczków. Nie są to na chwilę obecną intensywne naloty, jednak zalecamy monitorowanie żółtych naczyń w plantacji rzepaku.

 

Nalot chrząszczy chowacza brukwiaczka na plantacje rzepaku następuje wiosną zazwyczaj, gdy temperatura gleby wynosi 5-7 °C, a temperatura otoczenia osiągnie 10-12 °C. Chowacz czterozębny pojawia się najczęściej kilka dni później. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują zarówno chrząszcze jak również larwy.

Pamiętajmy, że pojawienie się tego szkodnika w żółtych naczyniach nie jest równoznaczne ze składaniem przez niego jaj.
Zbliżające się ochłodzenie ograniczy aktywność życiową szkodników. Po ponownym ociepleniu, należy nadal monitorować naczynia rozstawione na plantacjach.
Próg szkodliwości to 10 chrząszczy w ciągu kolejnych 3 dni w jednym naczyniu.
Na uwagę zasługuje fakt, że przy częstych okresach zmiennej pogody pojawianie się chowaczy znacznie rozciąga się w czasie. Niestety ubywa nam substancji, które do tej pory były skuteczną bronią w walce z chowaczami.
Ważne, aby na wszelki wypadek użyć preparatu z substancją o działaniu systemicznym, co pozwoli na skorygowanie przeoczenia jakiegoś nalotu i przedłuży ochronę w czasie.
Jak zawsze zabieg zwalczania szkodników warto wykorzystać do zasilania roślin w niezbędne mikroelementy. Polecamy Agrochelat R+B 2 kg/ha lub Agrochelat R 2 l/ha oraz As Bor w dawce 1 – 1,5 l/ha.
Doskonałym dodatkiem będzie zastosowanie GranuFol Mag w dawce 1,5 kg który oprócz dostarczenia łatwo przyswajalnego dla roślin magnezu i żelaza zniweluje nam poprzez obniżenie pH cieczy roboczej niekorzystny wpływ dodatku Boru na działanie insektycydów.
Z nami osiągniesz więcej!