Agro Sieć Sp. z o.o.

BIOREWOLUCJA w rolnictwie jest nieunikniona!

          Od setek lat człowiek w pogoni za produkcją coraz większej ilości żywności systematycznie burzył delikatną równowagę jaka występuje w przyrodzie. Jednym z takich środowisk jest również gleba. Pamiętajmy, że warstwa orna to nie tylko minerały i woda ale też siedlisko ogromnej ilości organizmów żywych które przez miliony lat tworzyły między sobą różne zależności.

Wszystkie działania człowieka polegające na uprawie, nawożeniu, ochronie roślin, monokulturze w doborze gatunków uprawnych prowadzą do nieuchronnych, negatywnych zmian w składzie biosfery gleby. To z kolei prowadzi do spadku żyzności gleby, zawartości próchnicy, pojemności wodnej i coraz większej presji chorób i szkodników co skutkuje koniecznością coraz większych nakładów w produkcji rolnej aby uzyskiwać zadowalające plony. W ten sposób krąg się zamyka, a spirala coraz większych problemów nakręca się coraz bardziej.

            Wydaje się, że właśnie doszliśmy do momentu krytycznego, w którym nie ma się już gdzie cofnąć a dalsze „standardowe” nakłady niewiele pomogą. Musimy ponownie wykorzystać siły natury aby przywrócić naturalną harmonię w środowisku glebowym.

            Dlatego Agro Sieć Sp. z o.o. chcąc być liderem w tym procesie wprowadza do swojej oferty nowe produkty oparte na pożytecznych mikroorganizmach.

            Pierwszy z nich – FUNDAMENTAL to produkt dedykowany głównie do stosowania doglebowego w celu lepszego rozkładu resztek pożniwnych, podnoszenia zawartości próchnicy oraz wspomagania „ dobrego” mikrobiomu w glebie. W dobie drożejących nawozów mineralnych jego stosowanie doglebowe pozwalające na obniżenie poziomu nawożenia o 10-20% nabiera podwójnego znaczenia.

 Jest on też bardzo skuteczny w połączeniu z FUNDAMENTAL Ca w sekwencji zabiegów nalistnych jako preparat wspomagający rośliny w walce z chorobami grzybowymi a także intensyfikują fotosyntezę i wzrost roślin a co za tym idzie ich plonowanie.

            BioKURATOR natomiast w połączeniu z BioKuratorem Ca to już produkt dedykowany jako alternatywa chemicznych fungicydów w zwalczaniu chorób w praktycznie wszystkich uprawach. Aktywizuje on mechanizmy obronne roślin, a dodatkowo jego działanie polega na dominacji w środowisku mikroorganizmów zawartych w preparacie i nie dopuszczenie przez nie do zasiedlenia roślin przez patogeny. Produkt o takiej skuteczności, bezpieczeństwie dla konsumenta, rolnika i środowiska  staje się bardzo atrakcyjną alternatywą co do przyszłości w ochronie roślin. Szczególnie w czasach kiedy wycofaniu ulega coraz więcej substancji fungicydów a Europa ogłasza Zielony Ład w drodze strategii „Od pola do stołu”.

 

Autor: Mariusz Wypij, Dyrektor Działu Rozwoju Agrotechniki w Agro-Sieć Sp. z o.o.

 

 

 

Z nami osiągniesz więcej!