Agro Sieć Sp. z o.o.

Z Agro-Siecią współpraca zawsze się opłaca!

Sprzedaj min. 25 ton pszenicy do punktów skupu Agro -Sieć Sp. z o.o. i odbierz RABAT na zakup Nasion Kujawskich!

 

Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • dokonać sprzedaży min. 25 ton pszenicy do punktów skupu Agro-Sieć Sp. z o.o. w okresie trwania Promocji tj.  od 10 sierpnia 2020  do 30 listopada 2020 roku

           (w momencie zapełnienia stanu magazynów w punktach skupu, Organizator Promocji może skrócić okres trwania Promocji, o czym poinformuje na

           stronie internetowej: https://agrosiec.pl/ ).

  • zachować potwierdzenie sprzedaży pszenicy do punktów skupu Agro-Sieć Sp. z o.o  (faktura lub dokument przyjęcia zewnętrznego PZ, na podstawie którego zostanie naliczony rabat na zakup kwalifikowanego materiału siewnego – Nasion Kujawskich).

Spełnienie powyższych warunków uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 50 zł/tonę przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego Agro-Sieć Sp. z o.o. z portfolio Nasion Kujawskich, który będzie naliczany od ceny brutto materiału siewnego (lista dostępnych odmian w portfolio Nasion Kujawskich dostępna jest na stronie: http://nasionakujawskie.pl/ 

 

Promocja  trwa od  10.08.2020 do 30 listopada 2020.

REGULAMIN PROMOCJI Współpraca z Agro Siecią zawsze się opłaca!

 

Z nami osiągniesz więcej!