Agro Sieć Sp. z o.o.

Wirus HPAI atakuje ptactwo

Grypa ptaków nie odpuszcza, Główny Lekarz Weterynarii potwierdził kolejne 25 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.
Na zakażenie wirusami podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i tych wolno żyjących. Stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

  • kaczki i gęsi – wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby, 
  • kury i indyki – duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby,
  • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy – wrażliwość podobna jak u kur i indyków,
  • strusie – u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
  • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające – wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI.
Drób poddawany jest zabiciu i utylizacji, a w promieniu 3 i 10 km wokół ognisk zostały wyznaczone obszary zapowietrzone (w promieniu 3 km) i zagrożone (w promieniu 10 km).

Z nami osiągniesz więcej!