Agro Sieć Sp. z o.o.

Wapnowanie gleb jako fundament wysokich plonów

Widok pryzm wapna przygotowanych do wysiania po żniwach jest nadal rzadkością na terenie naszego kraju. Wielu rolników zapomina, że wapnowanie odgrywa  bardzo ważną rolę w kształtowaniu żyzności gleby oraz  ma wpływ na wielkość przyszłych plonów.

Gleby w Polsce  charakteryzują się niskim pH, przez co w uprawie roli niezbędne jest zadbanie o ich optymalny odczyn. Uregulowanie odczynu gleby to warunek uzyskania optymalnych plonów. Dopuszczenie do nadmiernego zakwaszenia, powoduje znaczne obniżenie sprawności gleby i przekłada się na kondycję roślin, a tym samym przyszły plon.

Zabieg wapnowania najlepiej przeprowadzić późnym latem lub jesienią, bezpośrednio po zbiorach plonów. Z uwagi na ryzyko związane z wysuszaniem gleb, należy unikać stosowania wysoko reaktywnych nawozów wapniowych w okresie wiosennym. Efekty wapnowania pojawią się już przed kolejnym zasiewem. Pamiętajmy, że wapno rozrzucone na polu potrzebuje czasu na dokładne zmieszanie się z glebą, dlatego nie należy długo zwlekać z tym zabiegiem. 


Wapnowanie gleby jako fundament wysokich plonów
Wapnowanie gleby jako fundament wysokich plonów

Jakie są główne zalety wapnowania gleby?

  • wapnowanie powoduje wzrost produktywności gleb, co przekłada się na wzrost plonów
  • zwiększa efektywność zastosowanych nawozów
  • poprawia aktywność biologiczną gleby, jej pojemność wodną, a makroelementy stają się bardziej dostępne dla roślin
  • w glebie poddanej wapnowaniu zwiększa się  liczba mikroorganizmów, które wpływają korzystnie na jej żyzność

 

Po przeprowadzaniu wapnowania możemy liczyć na wzrost plonów wielu roślin:*

  • Rośliny bardzo silnie reagujące – wzrost plonów powyżej 25% to: burak, kukurydza, groch siewny, lucerna i koniczyna.
  • Rośliny silnie reagujące – wzrost plonów 15%: pszenica, jęczmień rzepak, bobik, łubiny
  • Rośliny średnio reagujące – zwyżka plonów o ok. 7%: żyto, owies, ziemniaki, len, seradela.

Przeprowadzenie wapnowania wymaga dużego doświadczenia i skorzystania z profesjonalnego doradztwa. Zanim  podejmiemy decyzje o wapnowaniu, należy zbadać odczyn gleby. Najbardziej dokładna i wiarygodna jest analiza chemiczna w laboratorium. Aby wiedzieć, jakie zastosować dawki wapna, najlepiej wykonać analizę agrochemiczną gleby pod kątem odczynu i zasobności w makro i mikroelementy. Kluczową role odgrywa też wybór odpowiedniego rodzaju wapna. Niedostosowanie rodzaju nawozu do gleby spowoduje, że nie spełni on swojego zadania.

Poznaj ofertę  nawozów wapniowych  Agro-Sieć Sp. z o.o. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Działem Nawozów. Nasi Eksperci pomogą wybrać Państwu najbardziej optymalną technologię nawożenia, która poprawi jakość i żyzność gleby oraz pozytywnie wpłynie na wielkość plonów.

 

 

 

*Źródło: https://www.kalendarzrolnikow.pl/5976/jak-wapnowac-gleby 

Z nami osiągniesz więcej!