Agro Sieć Sp. z o.o.

Udany rok dla producentów kiszonki

Tegoroczny sezon uprawy kukurydzy na kiszonkę można zaliczyć do udanych. Pomimo początkowych trudności  pogodowych, rolnicy uzyskali wysokie plony biomasy.

W momencie rozpoczęcia siewu kukurydzy na kiszonkę występował znaczący deficyt wody w glebie. Producenci obawiali się o to, jak młode rośliny poradzą sobie w tak trudnych warunkach. Niebawem jednak pogoda uległa zmianie i nastał trwający aż do początku lipca okres intensywnych opadów. Wzrost temperatury pod koniec wiosny oraz utrzymujące się obfite opady wpłynęły na wytworzenie przez kukurydzę znacznie większej niż zazwyczaj biomasy. Pozwoliło to oczekiwać wysokich plonów, przede wszystkim świeżej, ale również i suchej masy.

biomasa.Udany rok dla producentów kiszonki

Dobra odmiana kukurydzy przeznaczona do zbioru na kiszonkę, oprócz wysokiego plonu biomasy, powinna charakteryzować się również wysoką koncentracją energii. 45% całkowitej energii pochodzącej z trawienia masy kiszonkowej jest zgromadzona w ziarnie (skrobia). Bardzo ważny jest wysoki udział ziarna w masie kiszonkowej. Nawet najlepsza odmiana  nie będzie efektywnie wykorzystana jeżeli nie zostanie zebrana w optymalnym momencie!

Podsumowując, mimo nietypowych i  zmiennych warunków pogodowych w tym roku rolnicy uprawiający kukurydzę na kiszonkę nie mieli powodów do narzekań. Był to dla nich najlepszy rok od co najmniej trzech lat.

Sprawdź ofertę materiału siewnego w Agro-Sieć!

Z nami osiągniesz więcej!