Agro Sieć Sp. z o.o.

SUPROFOS 3-10-25 kupujesz, NAGRODY ZYSKUJESZ!

Weź udział w Konkursie Sprzedażowym dla Klientów Agro-Sieci:
SUPROFOS 3-10-25  kupujesz – NAGRODY ZYSKUJESZ!
 

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

 

1) Dokonać zakupu produktów promocyjnych (SUPROFOS 3-10-25) w okresie trwania Konkursu, tj. od 6 kwietnia 2020  do 30 września 2020 o minimalnym tonażu: 5 ton.

 

2) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Co sprawia, że decyduje się Pan/Pani na zakup produktów firmy FOSFAN w Agro-Siecina zgłoszeniu konkursowym pobranym ze strony internetowej www.agrosiec.pl lub wydanym przez Pracownika Organizatora i odesłać go na adres Organizatora najpóźniej do 5 października 2020 za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przesyłając skan zgłoszenia na adres e-mail: marketing@agrosiec.pl

 

 

Konkurs trwa od 06.04.2020 do 30 września 2020.

 

Regulamin Konkursu SUPROFOS kupujesz nagrody ZYSKUJESZ!

 

Z nami osiągniesz więcej!