Agro Sieć Sp. z o.o.

RZEPAK OZIMY ARTEMIS ZALECANY PRAWIE W CAŁEJ POLSCE!

Rzepak ozimy Artemis F1  to strzał w dziesiątkę. Wiemy to nie od dziś. Od teraz wie to również Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), który zaleca go do uprawy w 11 z 16 województw, co świadczy o jego możliwościach. Rzepak hodowli Limagrain uplasował się na 3 miejscu i wg COBORU można go siać praktycznie w każdym zakątku kraju.

rzepak-artemis-agro-siec
 

Żadna odmiana rzepaku nie jest zalecana w każdym województwie, w tym momencie warto zwrócić uwagę na województwo Małopolskie, w którym nie jest zalecana żadna odmiana. Z kolei największy wybór wśród zalecanych odmian mają rolnicy w województwie śląskim.

 

„Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” (LOZ) ustalane są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej w porozumieniu z samorządami województw i izbami rolniczymi. Warunkiem utworzenia LOZ w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz ich odpowiednie opracowywanie i upowszechnienie. Z powyższego powodu gatunkowy zakres utworzonych LOZ w poszczególnych województwach jest zróżnicowany. Z reguły w najszerszym zakresie LOZ są tworzone na terenie tych województw, w których program PDO jest w największym stopniu wspierany ze strony lokalnych środowisk, jak również współpraca w tym zakresie rozwija się najlepiej.

 

artemis zalecany w całym kraju
Odmiana rzepaku ozimego Artemis jedna z najnowszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV. Jej bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdziły zarówno badania COBORU jak i wyniki plonowania na plantacjach produkcyjnych w różnych rejonach Polski. Rzepak ozimy Artemis znalazł się w czołówce odmian mieszańcowych w Rankingu Odmian Rzepaku 2020 przygotowanym przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO). Warto zaznaczyć, że Artemis to rzepak bardzo dobrze radzący sobie w trudnych warunkach do przezimowania. Ma wysoką odporność ma suchą zgniliznę kapustnych – Gen RLM 7 oraz posiada wybitną odporność na pękanie i osypywanie się łuszczyn. 

Poniżej przedstawiamy dokładne informacje:

Rzepak-ozimy-Artemis-2022

Z nami osiągniesz więcej!