Agro Sieć Sp. z o.o.

Ruszył nabór wniosków o płatności bezpośrednie

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020. Od 15 marca można składać wnioski na działania: płatności ONW, rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premia w ramach działania zalesieniowego – za rok 2021.

 

 

Najważniejsze zmiany w przyznawaniu wsparcia: 

  • w ramach płatności do roślin strączkowych na ziarno nie będzie degresywności stawek 
  • w ramach płatności do pomidorów obowiązują dodatkowe wymogi

 

Działanie dobrostan zwierząt:

  • rozszerzenie zakresu wsparcia o owce
  • odstępstwo od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym. Jest możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;
  • wprowadzenie degresywności płatności dobrostanowej w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych;
  • określenie terminu na zgłoszenie zmian w przypadku krów w typie użytkowym kombinowanym. Zmianę typu użytkowania albo określenie kierunku użytkowania należy zgłosić w odpowiednim terminie. 

 

Działanie rolnictwo ekologiczne:

  • skrócenie do 3 lat okresu realizacji nowych zobowiązań ekologicznych
  • podwyższenie średnio o 27% stawek płatności dla pakietów/wariantów działania
  • wprowadzenie dodatkowych wymogów dla uprawy pomidorów ekologicznych- wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha.

 

PAMIĘTAJ!

Wniosek można złożyć TYLKO w formie elektronicznej. Kierownik biura powiatowego ARiMR ma obowiązek zapewnić rolnikom pomoc techniczną w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet.

Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 11 czerwca 2021 r. Spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Z nami osiągniesz więcej!