Agro Sieć Sp. z o.o.

Rozwój koncepcji ,,Smart village” w Polsce

Polska wieś zmienia swoje oblicze, a wejście naszego kraju do Unii Europejskiej w znaczący sposób wpłynęło na rozwój obszarów wiejskich. Współczesna wieś łączy nowoczesność z tradycją, innowacje cyfrowe z lokalnymi potrzebami i autami. Obszary wiejskie coraz częściej stają się miejscem do zamieszkania z wyboru, a rolnicy są coraz bardziej świadomi i nowocześni.

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować coraz więcej przykładów działań mieszkańców wsi, które idealnie wpisują się w ideę „Smart villages”.

Smart village (inteligenta wieś) to koncepcja, która inspiruje do zmian i wdrażania konkretnych rozwiązań w celu poprawy jakości, poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Inteligentna wieś to taka, która wykorzystuje nowoczesne technologie i rozwiązania oraz potencjał mieszkańców, poprawiając jakość życia całej społeczności.

W inteligentnej wsi:

  • wykorzystuje się szanse jakie niesie ze sobą biogospodarka (np.: krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0),
  • rozwiązuje się problemy związane z transportem, przedsiębiorczością, edukacją, wykluczeniem osób starszych i zdrowiem,
  • wprowadza się nowoczesne rozwiązania cyfrowe (dostęp do szerokopasmowego Internetu, usług cyfrowych, rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców),
  • racjonalnie wykorzystuje się zasoby i infrastrukturę z poszanowaniem środowiska naturalnego, dba o tradycje, miejsca pamięci i dziedzictwo kulturowe

Na uwagę zasługuje fakt, iż koncepcja inteligentnych wiosek nie narzuca gotowych rozwiązań i szablonowych schematów działania, ponieważ bazuje na potencjale i specyfice różnych wsi.

Doskonałym przykładem Smart village w naszym najbliższym otoczeniu jest wieś Niedźwiady w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Szubin.
W Niedźwiadach, realizowana jest inicjatywa, w ramach której powstaje „Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktyczne”, gdzie wykorzystywane są nowoczesne technologie w zakresie edukacji, usług społecznych i gospodarczych. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań – Niedźwiady stają się bardziej przyjaznym i atrakcyjnym miejscem na mapie Polski.

Inteligentne społeczności wiejskie dostarczają inspirujących przykładów, jak sprostać wyzwaniom określonym w Europejskim „Zielonym Ładzie”. Nie ulega wątpliwości, że nacisk na transfer wiedzy i dynamiczne wprowadzanie innowacji jest szansą dla polskiej wsi.
Nie należy jednak zapominać, że celem tworzenia „Smart village” jest przede wszystkim dobro mieszkańców, nie zaś technokratyzacja ich życia.

 

Autor: Anna Kołodziejska, Manager Działu
Marketingu w Agro-Sieć Sp. z o.o.

Z nami osiągniesz więcej!