Agro Sieć Sp. z o.o.

Rolnicy poszkodowani przez COVID-19 otrzymają wsparcie!

Minister Ardanowski wraz z podsekretarzem stanu Ryszardem Kamińskim przedstawili szczegóły nadzwyczajnego działania z PROW. Specjalną pomoc finansową otrzymają rolnicy poszkodowani przez COVID-19. 

Jak podkreśla minister nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, gospodarstw, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu oraz hodowców roślin ozdobnych.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r. Planuje się, że wsparciem zostaną objęci rolnicy następujących sektorów:

 • bydła mięsnego (wołowina)
 • krów mlecznych (krowy)
 • świń (prosięta/lochy)
 • owiec
 • kóz
 • drobiu rzeźnego
 • drobiu nieśnego
 • roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi )

doplaty dla rolnikow za zwierzęta hodowlane

 

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:

 • co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
 • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy –  od 1 000 zł;
 • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500  zł;
 • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
 • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od  1 000  zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu (kurczęta, gęsi i indyki rzeźne oraz producenci jaj wylęgowych kur mięsnych) – 2 200 zł;
 • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

 

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, wymienione stawki wsparcia będą odpowiednio wyższe.

Z nami osiągniesz więcej!