Agro Sieć Sp. z o.o.

Rolnicy dotknięci kryzysem otrzymają wsparcie z PROW!

W związku z poniesionymi stratami przez koronawirusa rolnicy otrzymają wsparcie z PROW. Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w kwestii przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc otrzymają gospodarstwa zajmujące się produkcjami, które najbardziej dotknął kryzys.

Jak podaje MRiRW działanie będzie jednorazowym wsparciem. Ma na celu wspomóc rolników, którzy przez pandemię doznali problemów z płynnością finansową czy z zachowaniem ciągłości produkcji. Wsparcie z PROW obejmie wybrane sektory. Wysokość wsparcia jest uzależniona od spełnienia minimalnej skali produkcji w danym gospodarstwie. Na obecnym etapie proponowane kwoty wsparcia dla poszczególnych grup gospodarstw nie mogą zostać precyzyjnie wskazane, ze względu na zmiany kursu euro i trudności w dokładnym oszacowaniu liczby gospodarstw, które poniosły straty.  Wiemy jednak, że na to działanie zostanie przeznaczone  273,4 mln euro.

pomoc dla rolników

Wsparcie przeznaczone będzie dla gospodarstw prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19. Chodzi o bydło mięsne, krowy (mleko), trzodę chlewną, owce, kozy, drób rzeźny i nieśny oraz uprawę roślin ozdobnych. Są to główne atuty eksportowe, które z powodu pandemii, zamknięcia granic, wstrzymania transportu międzynarodowego i rożnych innych utrudnień poniosły straty. Również działem, który może nie eksportuje w takiej mierze, ale został dotknięty kryzysem, jest produkcja roślin ozdobnych.

 

 

 

Z nami osiągniesz więcej!