Agro Sieć Sp. z o.o.

Przypominamy! Rejestr wypasu do 31 października

W 2020 roku po raz pierwszy rolnicy mogli ubiegać się o płatność dobrostanową, w tym o płatność do wypasu krów mlecznych. Jednym z warunków otrzymania tej płatności jest obowiązek dostarczenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestru wpisów. Rejestr ten można  złożyć w terminie od 15 do 31 października. 

krówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie internetowej Agencji pojawił się komunikat z zaleceniem, aby rejestr ten dostarczyć w formie elektronicznej, jako załącznik do e-wniosku. Jeśli rolnik prowadził rejestr w formie papierowej do e-wniosku dołącza skan wszystkich stron rejestru.  Przypominamy, że w rejestrze muszą znaleźć się wszystkie krowy mleczne będące w jego posiadaniu , także te, które ukończyły 24 miesiące lub zostały zakupione, w trakcie wypasu. 

 

Z nami osiągniesz więcej!