Agro Sieć Sp. z o.o.

Kampania dopłat 2021 – tylko internetowe wnioski

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Trwająca obecnie kampania o przyznanie dopłat umożliwia składanie wniosków tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że rolnicy nie mogą spodziewać się papierowych wniosków spersonalizowanych.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie sami nie poradzą sobie z procedurą, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR kontaktując się z nimi telefonicznie. W placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a doradcy służą wsparciem w kwestiach technicznych. 

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja. Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później niż do 11 czerwca 2021 r. Opóźnienie wiąże się jednak z sankcjami w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Dokonanie tej czynności po tym terminie spowoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Do 20 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 300 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln.

Z nami osiągniesz więcej!